Kapslingsklassning

Kaplsingsklass är en klassificering som avser elektronisk utrustning är skyddad mot vatten och damm. Det benämns med IP ( International Protection) följt utav två siffror. Som lägst har Noral-armaturerna IP44. Vissa produkter, kan mot förfrågan, även levereras som IP66.

Första siffran

 1. Inget skydd.
 2. Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
 3. Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
 4. Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
 5. Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
 6. Dammskyddad
 7. Dammtät

Andra siffran

 1. Inget skydd
 2. Skyddad mot droppande vatten
 3. Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
 4. Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
 5. Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
 6. Skyddad mot spolande vatten från munstycke
 7. Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
 8. Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
 9. Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.


Vanliga IP-klasser för armaturer

IP20

Standard för interiörarmaturer.

IP23

Regnsäker från ovan.

IP44

Sköljtät från alla håll Elektriska komponenter får ej bli blöta. Vatten som eventuellt trängt in ska rinna ut.

IP54

Damm och sköljsäker. Eftersom dessa armaturer testas i dammkammare krävs täta packningar för att klara kraven.

IP55

Damm och spolsäker. Eftersom dessa armaturer testas i dammkammare krävs täta packningar för att klara kraven.

IP66

Damm och spolsäker. Samma som IP55 fast med kraftigare tryck.

IP67

Damm och vattentät. Samma täthet mot mekaniskt intrång som IP66 men för att hålla tätt i ett 1meter djupt vattenbad under 30 minuter. Viktigt att veta är att IP67 armaturer nödvändigtvis inte klarar testet för IP66.