Skyddsklassning

Klass I

Skyddsnorm för isolerad och jordad elutrustning. Åtkomliga metalldelar ska vara jordade om isolering skadas.

Klass II

Skyddsnorm för dubbelisolerad elutrustning. Högre säkerhetsgrad, förstärkt och dubbel isolering betyder att separat jordning inte behövs.

Klass III

Skyddsnorm för lågspänd elutrustning upp till 50 V. Överensstämmer med SELV (Safety Extra Low Voltage).