Specifikationer för LED

Armatureffekt

Enhet: W

Anges i watt (W) och avser den totala systemeffekten. Mätning sker i samband med ljusmätningen. För armaturer med separata driftdon anges värdena för det driftdon som används vid ljusmätningen.


Armaturljusflöde

Enhet: lm

Det totala ljusflödet i lumen (lm) som armaturen avger.


Armaturljusutbyte

Enhet: lm/W

Definieras som kvoten mellan armaturljusflöde och armatureffekt och anges i lumen per watt (lm/W). Denna parameter ersätter armaturverkningsgraden för LED-armaturer då den är en bättre indikator på armatureffektiviteten.


Korrelerad färgtemperatur

Enhet: K

Anges som CCT i kelvin (K). Tills mätmetoder definierats tas detta värde med tillräcklig noggrannhet från LED-modulens specifikation. I dagsläget anges nyvärdet men med största sannolikhet kommer krav på att det även ska redovisas efter ett visst antal brinntimmar.


Färgåtergivningsindex

Enhet: Ra

Anges som ett Ra värde. Tills mätmetoder definierats tas detta värde med tillräcklig noggrannhet från LEDmodulens specifikation. I dagsläget anges nyvärdet men med största sannolikhet kommer krav på att det även ska redovisas efter ett visst antal brinntimmar.


Ljusfärgstolerans

Enhet: SDCM

Ett mått på spridningen i ljusfärg och anges i antal MacAdam-ellipser som SDCM och uppmäts enligt CIE 1931. För ett exakt värde krävs en mätning i den aktuella armaturen. Tills mätmetoder definierats tas detta värde med tillräcklig noggrannhet från LED-modulens specifikation. I dagsläget anges nyvärdet men med största sannolikhet kommer krav på att det även ska redovisas efter ett visst antal brinntimmar.


Nominell livslängd

Enhet: LX

Definieras som antalet brinntimmar efter vilka en given del av initialljusflödet återstår. Idag anges livslängden som antalet drifttimmar då 70 procent av initialljusflödet återstår och betecknas då L70. Med största sannolikhet kommer krav på att livslängder anges även vid annan ljusnedgång, t. ex 90 procent och anges som L90.


Driftdonsbortfall

Enhet: Fy

Bortfallet av driftdon vid nominell livslängd anges i procent. Vid exempelvis 15 procent bortfall anges en faktor F15. För separata driftdon anges bortfallet som procent per 1 000 drifttimmar vid en given Tc-temperatur på donet.


Armaturens ljusfördelning

Enhet: cd/1000lm

Mäts och redovisas enligt gällande CEN-standard och anges i cd/1 000 lm. (CEN standarden EN 13032-1 som gäller presentation och redovisning av fotometrisk data är under revision specifikt för LED-moduler och LED-armaturer. Vid revisionen av EN 13032 kommer särskild hänsyn att tas till resultatet av den pågående revisionen inom IEC för LED-moduler och LED-armaturer.